Thuissituatie

In het geval van een echtscheiding kan er soms een ingewikkelde of conflictueuze situatie ontstaan. De school neemt een neutrale positie in ten opzichte van beide ouders en spant zich in beide ouders gelijkelijk te informeren wanneer daarom gevraagd wordt. Om helderheid te geven over de rechten en plichten is er door de school een echtscheidingsprotocol opgesteld. 

 

In het belang van een goede begeleiding van de leerling is het belangrijk dat de school snel op de hoogte is van een (echt)scheiding. Je kunt deze wijzingen invullen in het Inventarisatieformulier niet samenwonende ouders en het formulier opsturen naar of afgeven bij de receptie van de school.   
 
Bij het regionale centrum voor Jeugd en Gezin is ook veel expertise over scheidingen. Het centrum heeft een document gemaakt voor ouders en professionals waar je nuttige informatie kan vinden maar ook waar je voor hulp terecht kan.