Mentoren

Op het GGH vinden we het belangrijk dat er aandacht en zorg voor elkaar is. Leerlingen weten zich gezien en gekend binnen onze school. De mentoren en leerjaarcoördinatoren spannen zich in voor een goede begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. De Inspectie gaf onze school hiervoor de hoogste waardering.  

 

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor is voor zowel de leerlingen als hun ouders het eerste aanspreekpunt. Aan elke klas zijn ook twee mentorassistenten gekoppeld. Dit zijn leerlingen uit het vijfde jaar die geselecteerd zijn omdat ze het leuk vinden om de nieuwe leerlingen te helpen om de school te leren kennen en kunnen helpen bij het leren. Ook elke tweede klas heeft twee mentorassistenten. 

 

Naast de begeleiding van de individuele leerling vinden we ook de relatie van het individu tot de groep belangrijk. Jongeren hebben vaardigheden nodig om goed te kunnen functioneren in onze samenleving. Daarom besteden we binnen het mentoraat van klas 1 veel aandacht aan de vraag hoe en wat een leerling zelf kan bijdragen aan een positieve ontwikkeling van zijn klas en leeromgeving. De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen de groep en het individu.  

 

Ook wordt er in de mentorlessen aandacht besteed aan het 'leren leren'. Leerlingen moeten gaan ontdekken welke manier van leren het beste bij hen past. 

 

Extra begeleiding

Soms vindt een leerling een vak erg moeilijk of is er net iets meer hulp nodig bij het leren aanpakken van het huiswerk. Er zijn dan mogelijkheden om begeleiding te krijgen. Zo zijn er oudere leerlingen die bijles geven aan jongere leerlingen. Dat is heel fijn want ze kennen de methodes die gebruikt worden en weten precies hoe we het op school doen. Om beter te worden bij het ‘leren leren’ zijn er mogelijkheden om extra begeleiding te krijgen in studievaardigheden. De mentoren kunnen hierbij helpen wanneer dat nodig  

 

Dyslectische leerlingen kunnen bij ons op school extra ondersteuning krijgen, zodat ze het gewone programma kunnen volgen. De school helpt de leerling om te gaan met de dyslexie en zijn of haar lees- en spellingsvaardigheid te vergroten. Er zijn verschillende faciliteiten voor dyslectische leerlingen, waar leerlingen met een officiële dyslexieverklaring gebruik van kunnen maken. Lees hier meer over op de pagina over dyslexie.

 

Alle begeleiding op onze school is erop gericht om een leerling op gymnasiaal niveau te kunnen laten functioneren. Welke mogelijkheden worden ingezet, wordt altijd in overleg met de leerling bepaald. Begeleiding kan alleen succesvol zijn, wanneer deze aansluit bij zijn of haar behoeften.  

 

Informatie over andere hulp op school is te lezen bij Zorgcoördinaat.

Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu