Ontruiming

In geval van een calamiteit  

We hopen natuurlijk dat het nooit gebeurt, maar helaas is ook onze school niet immuun voor een eventuele calamiteit. Daarom hebben we procedures opgesteld voor het geval een dergelijke situatie zich voordoet. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die bij onze school betrokken is, - het team, de leerlingen en de ouders -, op de hoogte is van deze procedures. Zo zorgen we met elkaar voor ieders veiligheid, heldere communicatie en voorkomen we dat er onnodige onrust ontstaat. 

  

Het document 'ontruiming' beschrijft op hoofdlijnen hoe de school zich heeft voorbereid en hoe er in geval van een calamiteit wordt gehandeld.  

Populaire downloads

Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu