Sociale Veiligheid

Het GGH zet zich in om voor alle leerlingen een veilige school te zijn. In de begeleiding wordt daarom structureel aandacht besteed aan de verantwoordelijkheid en de taken die leerlingen zelf hebben om voor een prettige sfeer in de klas. Toch kan het voorkomen dat er gepest wordt. Wanneer dat het geval is, hanteert het GGH een protocol waarin het herstel van een veilige situatie en de terugkeer van de gepeste leerling en de pester(s) in de groep centraal staan.  

 

Kom je er met de mentor of de leerjaarcoördinator niet uit, neem dan contact op met de coördinator sociale veiligheid: Maria Glybowskaja glybowskaja@ggh.nu Elk jaar rond de herfst maakt zij een voorlichtingsronde langs alle nieuwe eersteklassen, zodat alle leerlingen haar van gezicht kennen en desgewenst kunnen bereiken. 

 


 

Populaire downloads

Contactpersoon

Coördinator sociale veiligheid

glybowskaja@ggh.nu