Ziekte en blessures

Ziekte

Bij ziekte van je kind, meld je dit zo snel mogelijk telefonisch bij de receptie van de school, bij voorkeur voor 8.30 uur.   

Voor klas 1: telefoonnummer 035-2030035  

Voor klas 2 tot en met 6: telefoonnummer 035-6241181  


We horen het graag als je verwacht dat jouw kind langer dan een dag ziek is. Is een leerling langer dan drie dagen ziek, dan neemt de mentor binnen een week contact op.  

 

Net als andere scholen in de regio, werkt het GGH volgens het verzuimprotocol Medische Advisering van de Ziek gemelde Leerling (M@ZL). Dit protocol is opgesteld door Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek en het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Gooi en Vechtstreek en voorziet in een nauwe samenwerking tussen de school en de jeugdarts wanneer een leerling langdurig of vaak ziek is.  

 


Blessures

Bij blessures waardoor deelname aan de lessen Lichamelijke Opvoeding (L.O.) niet mogelijk is, gelden de volgende afspraken: 

  
Eenmalig/kortdurend 
Leerlingen die een keer niet mee kunnen doen met de les L.O. brengen een briefje van ouders/verzorgers mee naar de les L.O. Ze brengen wel hun gymspullen mee en zijn gewoon in de les. Ze krijgen regeltaken of een vervangende opdracht, of helpen andere leerlingen. Je hoeft hierover niet te mailen of te bellen naar de receptie.  

   
Langdurend 
Heeft jouw kind een langdurige blessure, dan kun je een tijdelijke vrijstelling aanvragen bij de leerjaarcoördinator. De leerjaarcoördinator overlegt hierover met de betreffende docent L.O.  

Wordt de vrijstelling verleend, dan hoeft de leerling voor een vast te stellen periode niet in de les L.O. aanwezig te zijn. De leerling is tijdens de les L.O. wel op school. Hij/zij meldt zich aan begin en eind van de les L.O. bij het dagcoördinaat van het hoofdgebouw en werkt tijdens deze uren in de mediatheek. De docent L.O. kan de leerling een vervangende opdracht geven. 

Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu