Zorgcoördinaat

Het GGH is een school waar leerlingen zich op hun gemak voelen en gestimuleerd worden optimaal te leren en zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. Wij bieden hoogwaardig onderwijs aan de leerlingen. Gymnasiaal onderwijsniveau vraagt veel van de leerlingen, maar alle leerlingen die zijn toegelaten, zijn in principe in staat om de hele school te doorlopen. De begeleiding is erop gericht ervoor te zorgen dat de leerling de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft om succesvol te kunnen zijn. Ouders worden structureel betrokken bij dit proces. 


Zorgbegeleiding en zorgplan  

Voor leerlingen die tijdens hun studie problemen ondervinden als gevolg van bijvoorbeeld dyslexie, autisme of een lichamelijke beperking is extra begeleiding mogelijk. Met vragen over de ondersteuning van je kind kunt je je richten tot de zorgcoördinator Jessica Koopmans. Vragen over dyslexie kun je richten aan coördinator dyslexie Clarine Rijpstra.

 

Zorgleerlingen en Passend onderwijs 

Bij de aanname van leerlingen met een zorgvraag onderzoeken school, ouders en leerling samen goed of de zorgvraag van de leerling binnen de schooleigen criteria te realiseren is. Om het aannameproces goed te laten verlopen, is het belangrijk om bij de aanmelding alle relevante gegevens op tafel te hebben. De schooleigen criteria staan beschreven in de schoolgids. Populaire downloads

Contactpersoon

Jessica Koopmans

koopmans@ggh.nu