Zorgcoördinaat

Het GGH is een school waar leerlingen zich op hun gemak voelen en gestimuleerd worden optimaal te leren en zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. Wij bieden hoogwaardig onderwijs aan de leerlingen. Gymnasiaal onderwijsniveau vraagt veel van de leerlingen, maar alle leerlingen die zijn toegelaten, zijn in principe in staat om de hele school te doorlopen. De begeleiding is erop gericht ervoor te zorgen dat de leerling de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft om succesvol te kunnen zijn. Ouders worden structureel betrokken bij dit proces. 

De zorgcoördinator

Op het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum maken we onderscheid tussen twee aandachtsgebieden van zorg en begeleiding:  

  

Reguliere begeleiding   

De reguliere begeleiding heeft betrekking op gedrag, studieresultaten en studiekeuze. Dit is onderdeel van de dagelijkse begeleiding door de medewerkers van onze school zoals docenten, mentoren, leerjaarcoördinator, decaan en schoolleiding. De zorg en begeleiding wordt geregeld binnen de beschikbare capaciteit. Het eerste aanspreekpunt binnen de school voor leerlingen en ouders is altijd de mentor.   

 

Zorgbegeleiding en zorgplan  

Voor leerlingen die tijdens hun studie problemen ondervinden als gevolg van bijvoorbeeld dyslexie, autisme of een lichamelijke beperking is extra begeleiding mogelijk. Met vragen over de ondersteuning van je kind kunt je je richten tot de zorgcoördinator Jessica Koopmans. Vragen over dyslexie kun je richten aan coördinator dyslexie Clarine Rijpstra.

 

In het Zorgplan van het GGH staat beschreven hoe de zorg op onze school is ingericht.   

 

Zorgleerlingen en Passend onderwijs  
Bij de aanname van leerlingen met een zorgvraag onderzoeken school, ouders en leerling samen goed of de zorgvraag van de leerling binnen de schooleigen criteria te realiseren is. Om het aannameproces goed te laten verlopen, is het belangrijk om bij de aanmelding alle relevante gegevens op tafel te hebben. De schooleigen criteria staan beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel; in het Zorgplan staat beschreven hoe Passend Onderwijs en zorg op onze school zijn ingericht en hoe de aanmelding van zorgleerlingen verloopt.    

 

Het Gymnasium biedt leerlingen met een zorgvraag zorg en ondersteuning tijdens de schoolcarrière. Soms ontstaan zorgvragen in de loop van de schoolcarrière van de leerling en zijn ze van tijdelijke aard. Complexere of zwaardere zorgvragen van de leerling vragen om een persoonsgebonden oplossing die beperkt is in ruimte en tijd. De school heeft nu eenmaal niet structureel een breed zorgaanbod op het hoogste niveau in huis. De school kan in veel gevallen wel met externe begeleiding de passende ondersteuning bieden. 

Contactpersoon

Jessica Koopmans

koopmans@ggh.nu