Decanen

Op het GGH maken leerlingen in verschillende leerjaren keuzes met het oog op hun toekomst, hun studie en beroep. De school begeleidt de leerlingen bij het maken van die keuzes; in klas 3 in en om de profielkeuzelessen en in de bovenbouw bij Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB). In het leerlinggedeelte van de website staat meer over het programma van het decanaat per leerjaar

 

Je kan de decanen via de mail bereiken. De decaan van klas 3/4 is Matthijs van der Zwaan (vanderzwaan@ggh.nu), de decaan van klas 5/6 is Marijke Koets (koets@ggh.nu)

Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu