Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het formele inspraakorgaan van de school. Het bevoegd gezag is wettelijk verplicht de raad afhankelijk van het onderwerp advies of instemming te vragen inzake beleidsbeslissingen. De onderwerpen staan aangegeven in het medezeggenschapsreglement. Voorts is het bevoegd gezag verplicht jaarlijks met de raad de algehele gang van zaken in de school te bespreken. 

 

Wij stellen het zeer op prijs als u onderwerpen ter bespreking in wilt brengen, dat kan door deze te mailen aan de secretaris van de MR, Rogier Oranje (oranje@ggh.nu) of aan de voorzitter van de MR, Fawzia Klinkhamer-Scheerder (fawzia.klinkhamer@gmail.com).

 

De medezeggenschapsraad bestaat uit 12 leden, waarvan er 6 verkozen worden door het personeel, 3 door de ouders en 3 door de leerlingen. Hieronder ziet u wie er in de huidige medezeggenschapsraad zitting hebben. Eveneens vindt u hieronder het reglement van de MR. 

 

Graag zouden wij de notulen van onze vergaderingen voor alle betrokkenen publiceren. Helaas is het niet mogelijk om deze notulen op een AVG-proof manier beschikbaar te maken via de website – en dat zou vanwege de inhoud wel moeten. Daarom zijn de notulen beschikbaar via de secretaris van de MR, Rogier Oranje. Mocht u interesse hebben in de notulen van een bepaalde vergadering, dan kunt u zich wenden tot oranje@ggh.nu.

 

In het schooljaar 2023-2024 vergadert de MR op de volgende data

 •         dinsdag 19 september 2023
 • dinsdag 10 oktober 2023
 •         dinsdag 12 december 2023
 •         dinsdag 23 januari 2024
 •         dinsdag 13 februari 2024 (onder voorbehoud)
 •         dinsdag 26 maart 2024
 •         dinsdag 21 mei 2024
 •         dinsdag 25 juni 2024
 •         dinsdag 16 juli 202

De agenda’s van de MR-vergaderingen worden hier gepubliceerd (ongeveer een week voor de vergaderdatum).

 

Namens het personeel:

 •        Maria Glybowskaja
 •        Martine de Jong
 •        Rogier Oranje (secretaris MR)
 • Marco van der Sluis
 •        Jacqueline Smet
 •        Martijn Wijma


Namens de ouders:

 •        Eveline Horbach
 •        Fawzia Klinkhamer-Scheerder (voorzitter MR)
 •        Daphne van der Stam


Namens de leerlingen:

 •        Sophie Poelmann
 • Chris van Rhoon
 •        Milou van den Top