Dyslexie

In de eerste klas maken alle leerlingen een speciaal dictee om te kijken bij wie er sprake zou kunnen zijn van dyslexie. Als dit dictee daar aanleiding toe geeft, wordt de leerling uitgenodigd voor verder onderzoek door onze eigen orthopedagoog. Wanneer dat nodig is wordt er een begeleidingstraject op maat gemaakt. 

 

Een leerling die een dyslexieverklaring heeft, krijgt meer tijd voor toetsen en als dit op de verklaring aangegeven is ook vergrote toets-opgaven. Andere voorzieningen bekijken we per leerling. Iedereen is immers anders. 


De coördinator dyslexie is het aanspreekpunt voor zowel ouders als leerlingen, dit is Clarine Rijpstra.

Contactpersoon

Clarine Rijpstra

rijpstra@ggh.nu