Dyslexie

In de eerste klas maken alle leerlingen een speciaal dictee om te kijken bij wie er sprake zou kunnen zijn van dyslexie. Als dit dictee daar aanleiding toe geeft, wordt de leerling uitgenodigd voor verder onderzoek. Voor dit onderzoek werken we samen met het Expertisecentrum van PIOS, een bekend studiebegeleidings- en bijlesinstituut in de regio.  

Ook voor de begeleidingstrajecten werken we samen met PIOS. Elke leerling met dyslexie krijg tweemaal een aanbod voor een kort begeleidingstraject. Dit traject is afgestemd op de fase van onderwijs – onder- of bovenbouw – waarin de leerling zit. 


Een leerling die een dyslexieverklaring heeft, krijgt meer tijd voor toetsen en als dit op de verklaring aangegeven is ook vergrote toets-opgaven. Andere voorzieningen bekijken we per leerling. Iedereen is immers anders. 

De coördinator dyslexie is het aanspreekpunt voor zowel ouders als leerlingen, dit is Clarine Rijpstra

Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu