Blokhuis- Loopstra Fonds

Het GGH is eigenlijk veel meer dan een school. Het is een veelzijdige omgeving waar leerlingen zich op tal van terreinen kunnen ontplooien. Het zijn de vele extra’s die kleur geven aan onze school. Maar of het nu gaat om de uitstekend geoutilleerde mediatheek, de gezellige sportdagen of de workshops en culturele activiteiten: zonder bijdragen uit het Blokhuis-Loopstra Fonds zouden ze niet of nauwelijks mogelijk zijn. De reguliere middelen waar de school over kan beschikken, zijn immers helaas slechts voldoende voor de financiering van de gewone leermiddelen en de basisvoorzieningen. 
 

Op 4 maart 1959 deden twee oud-rectoren, Dr. G. Blokhuis en Dr. J.J. Loopstra, een donatie aan het gymnasium waarmee het fonds startte. Doel was vanaf het begin “het verlenen van geldelijke steun aan het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum ter bevordering van: de onderwijsfaciliteiten, de kwaliteit van het onderwijs en de vorming van leerlingen aan het gymnasium, al dan niet op individuele basis, alles voor zover die geldelijke steun niet uit overheidsmiddelen plaatsvindt of kan plaatsvinden”.  

Solidariteit

Er zijn leerlingen zijn die vanwege de financiële thuissituatie niet kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten, excursies, reizen, of projecten. Deelname aan deze activiteiten stimuleert de leerlingen echter wel zich ten volle te ontplooien. De financiële situatie thuis mag daarom voor leerlingen geen belemmering zijn om aan schoolactiviteiten mee te doen. Het Blokhuis-Loopstra Fonds draagt bij aan de solidariteit door ouders in bijzondere omstandigheden tegemoet te komen in schoolkosten.  

 


Vrijwillige bijdrage

Sinds de start van het fonds in 1959 worden de inkomsten uit het vermogen aangevuld door de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdragen en overige giften en donaties. De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 220,- per leerling per jaar.  

 

De Stichting Blokhuis-Loopstra Fonds verleent jaarlijks subsidies aan het Gemeentelijk Gymnasium voor diverse activiteiten, zoals de CJP Cultuurkaarten, de Grote Avond, de debatcompetitie en Leadershiptrainingen. Daarnaast is de afgelopen jaren een bijdrage verleend aan audiovisuele apparatuur en de inrichting van de Alfa-lokalen. 
In de jaarrekening kun je zien op welke wijze de bijdragen ouders besteed zijn.
 


Bestuur

Het beheer van het fonds wordt gedaan door een bestuur dat bestaat uit minstens drie en ten hoogste vijf mensen.

Op dit moment bestaat het bestuur uit: 
Arjan van Venrooy, voorzitter 
Jan Ebel Bos, penningmeester 
Michiel Boks, lid (namens de oudervereniging) 
Aafke Delfortrie, lid  

Ariadne de Gooijer, lid (namens de school)

 
Tot de taken van het bestuur behoren: 

  • het besturen van de stichting; 
  • het vaststellen van de te verstrekken donaties; 
  • het beheren van het vermogen;
  • het vaststellen van de jaarrekening.  


Een beroep doen

Zijn er persoonlijke omstandigheden die betaling van de schoolkosten voor jou problematisch maken, dan kun je een beroep te doen op doen op het Blokhuis-Loopstra Fonds. Neem hiervoor contact op met Ariadne de Gooijer: degooijer@ggh.nu. (Jouw verzoek wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld).