Jaaragenda, lestijden, vakanties en verlof

Jaaragenda

Alle activiteiten gedurende het jaar staan vermeld in de jaaragenda. Wijzigingen gedurende het jaar worden bekendgemaakt via de leerjaarcoördinator.  

Lestijden

Normaal lesrooster


1e uur 8.30 uur - 9.20 uur 

2e uur 9.20 uur - 10.10 uur 

3e uur 10.10 uur - 11.00 uur 

Kleine pauze 11.00 uur - 11.20 uur    

4e uur 11.20 uur - 12.10 uur 

5e uur 12.10 uur - 13.00 uur 

Grote pauze 13.00 uur - 13.30 uur 

6e uur 13.30 uur - 14.20 uur 

7e uur 14.20 uur - 15.10 uur 

8e uur 15.10 uur - 16.00 uur Verkort lesrooster


1e uur 8.30 uur - 9.00 uur  

2e uur  9.00 uur - 9.35 uur 

3e uur  9.35 uur - 10.10 uur 

1e pauze 10.10 uur - 10.25 uur   

4e uur 10.25 uur - 11.00 uur 

5e uur 11.00 uur - 11.35 uur 

6e uur 11.35 uur - 12.10 uur 

2e pauze 12.10 uur - 12.25 uur 

7e uur 12.25 uur - 13.00 uur  

8e uur  13.00 uur - 13.35 uur 

Vakanties en vrije dagen

 

Schooljaar 2023 - 2024


Herfstvakantie: maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober 2023
Kerstvakantie:
maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie: maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024

Goede Vrijdag: vrijdag 29 maart 2024

2e Paasdag: maandag 1 april 2024

Meivakantie maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2024

Hemelvaart: donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024

2e Pinksterdag: maandag 20 mei 2024

Zomervakantie: maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2024


Schooljaar 2024 - 2025


Herfstvakantie: maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november 2024
Kerstvakantie: maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie: maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2025

Goede vrijdag: vrijdag 18 april 2025

2e Paasdag: maandag 20 april 2025

Meivakantie: maandag 21 april t/m vrijdag 3 mei 2025
Hemelvaart: donderdag 29 mei t/m vrijdag 30 mei 2025
2e Pinksterdag: maandag 9 juni 2025
Zomervakantie: maandag 14 juli t/m vrijdag 22 augustus 2025

Verlof aanvragen

Verlof buiten de reguliere vakanties en vrije dagen om, bijvoorbeeld voor een bruiloft, moet zes weken van tevoren worden aangevraagd, vanzelfsprekend met uitzondering van een overlijden. Dit kan via het verlofformulier. Het ingevulde formulier kan worden ingeleverd bij de administratie. In de regel ligt het daar een dag na inlevering weer klaar om te worden opgehaald. 

 

De school hanteert bij het toewijzen van verlof de wettelijke regels zoals opgesteld door het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL). Meer informatie hierover lees je hier.

 

Wij zijn als school verplicht (een vermoeden van) luxe verzuim door te geven aan het RBL. Luxe verzuim is afwezigheid voorafgaand aan of aansluitend op een vakantie, of verlenging van een weekend, zonder expliciete toestemming van de school.  

Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu