Jaaragenda, lestijden, vakanties en verlof

Jaaragenda 

Alle activiteiten gedurende het jaar staan vermeld in de jaaragenda. Wijzigingen gedurende het jaar worden bekendgemaakt via de leerjaarcoördinator.  

Lestijden

Normaal lesrooster


1e uur 8.30 uur - 9.20 uur 

2e uur 9.20 uur - 10.10 uur 

3e uur 10.10 uur - 11.00 uur 

Kleine pauze 11.00 uur - 11.20 uur    

4e uur 11.20 uur - 12.10 uur 

5e uur 12.10 uur - 13.00 uur 

Grote pauze 13.00 uur - 13.30 uur 

6e uur 13.30 uur - 14.20 uur 

7e uur 14.20 uur - 15.10 uur 

8e uur 15.10 uur - 16.00 uur Verkort lesrooster


1e uur 8.30 uur - 9.00 uur  

2e uur  9.00 uur - 9.35 uur 

3e uur  9.35 uur - 10.10 uur 

1e pauze 10.10 uur - 10.25 uur   

4e uur 10.25 uur - 11.00 uur 

5e uur 11.00 uur - 11.35 uur 

6e uur 11.35 uur - 12.10 uur 

2e pauze 12.10 uur - 12.25 uur 

7e uur 12.25 uur - 13.00 uur  

8e uur  13.00 uur - 13.35 uur 

Vakanties en vrije dagen

Schooljaar 2021 - 2022 


Herfstvakantie 16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021 
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 
Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 t/m 27 februari 2022 
Pasen 15 april 2022 t/m 18 april 2022 
Meivakantie 25 april 2022 t/m 8 mei 2022 
Hemelvaart 26 mei 2022 t/m 27 mei 2022 
Pinksteren  5 juni 2022 t/m 6 juni 2022 
Zomervakantie  16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022 


Schooljaar 2022 - 2023


Herfstvakantie Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2022

Kerstvakantie Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023

2e Paasdag Maandag 10 april 2023

Meivakantie Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaart Donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023

2e pinksterdag Maandag 29 mei 2023

Zomervakantie Maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2023 

Verlof aanvragen

Verlof buiten de reguliere vakanties en vrije dagen om, bijvoorbeeld voor een bruiloft, moet zes weken van tevoren worden aangevraagd, vanzelfsprekend met uitzondering van een overlijden. Dit kan via het verlofformulier. Het ingevulde formulier kan worden ingeleverd bij de administratie. In de regel ligt het daar een dag na inlevering weer klaar om te worden opgehaald. 

 

De school hanteert bij het toewijzen van verlof de wettelijke regels zoals opgesteld door het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL). Meer informatie hierover lees je hier.

 

Wij zijn als school verplicht (een vermoeden van) luxe verzuim door te geven aan het RBL. Luxe verzuim is afwezigheid voorafgaand aan of aansluitend op een vakantie, of verlenging van een weekend, zonder expliciete toestemming van de school.  

Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu