documenten bestuur

Het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is belast met het besturen van de stichting. Dit staat beschreven in de statuten van de stichting. De dagelijkse leiding van de school is in handen van de schoolleiding (rector en conrectoren). Het bestuur fungeert ten opzichte van de schoolleiding als toezichthouder in het kader van de Wet goed onderwijs.


In de downloads vind je de volgende stukken:

  • Jaarrekening 2019, 2020, 2021 en 2022
  • Data bestuursvergaderingen schooljaar 2021-2022


Oudere documenten zijn te vinden op het 'dashboard' achter de inlog.